Health Facilities

Name of Hospital: Up Swasthya Kendra
 

Name of ANM:

 • Sasmita Chhotray
  Gram Kharagaon
 • Nushi Sahu
  Gram Achyutapur
 • Pravasini Mohanty
  Gram Khagipur & Nijirupas
 • Mushi Sahu
  Gram Sadanandapur
 • Ramamani Mohapatra
  Gram Bom & Bandalo
 • Pravasini Mohanty
  Gram Alapur

Asha Bahu:

 • Snehalata Dei
  Gram Kharagaon
 • Jharana Kandi
  Gram Achyutapur
 • Swarnalata Routara
  Gram Khagipur & Nijirupas
 • Swapnarani Ojha
  Gram Sadanandapur
 • Susama Swain
  Gram Bom & Bandalo
 • Jhili Kandi
  Gram Alapur

Name of the ICDS workers:

 • Anupama Sahoo
  Gram Achyutapur
 • Sitamani Bhola
  Gram Khagipur
 • Manorama Patra
  Gram Kharagaon
 • Minakshi Behera
  Gram Bandalo
 • Susama Maharana
  Gram Bom
 • Nirupama Tiwari
  Gram Rupas
 • Santilata Jena
  Gram Sadanandapur